Article

Kwaliteit van toezicht bij woningcooperaties. Rvc bij Rochdale bleef in gebreke.


Woningcorporatie Rochdale verkocht honderden woningen aan RVG Beleggingen voor ruim euro 34 mln zonder dit te melden aan de minister van Volkshuisvesting. Eerder, in april, heeft de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron naar schatting euro 200 mln geÔnvesteerd in het omstreden prestigeproject de ss Rotterdam. Diverse woningcorporaties worden steeds actiever buiten de sociale huisvestingssfeer, eveneens zonder ministeriŽle toestemming. Het zijn allemaal beslissingen die aan de respectievelijke raden van commissarissen (rvc) hadden moeten worden voorgelegd.


titel: Kwaliteit van toezicht bij woningcooperaties [download]
author: Christian ter Maat
publication date: 01-01-09
published: Financieele Dagblad 04-02-09
language: Dutch
format: PDF
length: 2 pages
tags: kwaliteit van toezicht, woningcooperaties, corporate governance, commissaris, rvc


th!nkbite

'Controle is goed, vertrouwen nog beter.'
[Kees Cools]